سفارش تبلیغ
صبا

آرامش

بیمارانی که داروی خواب آور مصرف می کنند ، نسبت به این دارو تحمل پیدا می کنند و با کنار گذاشتن  مصرف داروی خواب آور علایم دوباره ظهور می کند یعنی دارو  اثربخشی خود را از دست می دهد.و بیمار از پزشک درخواست تجویز دز بیشتری می کند اگر بیمار سعی کند بدون مصرف داروی که به آن عادت کرده است بخوابد یا حتی یک شب دز کمتری از آن را مصرف کند  احتمالا در او علائم ترک ظاهر می شود که عبارت از آشفتگی شدید در خواب است.بیمار متقاعد می شود که وضع بی خوابی  وی حتی از قبل هم بدتر شده است و سعی می کند با خوردن داروی بیشتر تسکین یابد.این علائم شایع را بی خوابی ناشی از وابستگی به دارو می نامند.ترک بعضی از داروهای خواب آور پس از مصرف  ممکن است حتی  حدودا سه شب منجر به بازگشت بی خوابی  شود.

منبع: کتاب روانشناسی فیزیولوژیک،ترجمه دکتر رستمی


ارسال شده در توسط اکرم عبدالرحیمی